‹↑↑› + ‹↑2019› + ‹↓2021›
Januar
Montag

‹06.›
‹13.›
‹20.›
‹27.›
Freitag
‹03.›
‹10.›
‹17.›
‹24.›
‹31.›
Februar
Montag
‹03.›
‹10.›
‹17.›
‹24.›
Freitag
‹07.›
‹14.›
‹21.›
‹28.›
März
Montag
‹02.›
‹09.›
‹16.›
‹23.›
‹30.›
Freitag
‹06.›
‹13.›
‹20.›
‹27.›
April
Montag
‹06.›
‹13.›
‹20.›
‹27.›
Freitag
‹03.›
‹10.›
‹17.›
‹24.›
Mai
Montag

‹04.›
‹11.›
‹18.›
‹25.›
Freitag
‹01.›
‹08.›
‹15.›
‹22.
‹29.›
Juni
Montag
‹01.›
‹08.›
‹15.›
‹22.›
‹29.›
Freitag
‹05.›
‹12.›
‹19.›
‹26.›
Juli
Montag

‹06.›
‹13.›
‹20.›
‹27.›
Freitag
‹03.›
‹10.›
‹17.›
‹24.›
‹31.›
August
Montag
‹03.›
‹10.›
‹17.›
‹24.›
‹31.›
Freitag
‹07.›
‹14.›
‹21.›
‹28.›
September
Montag

‹07.›
‹14›
‹21.›
‹28.›
Freitag
‹04.›
‹11.›
‹18.›
‹25.›
Oktober
Montag

‹05.›
‹12.›
‹19.›
‹26.›
Freitag
‹02.›
‹09.›
‹16.›
‹23.›
‹30.›
November
Montag
‹02.›
‹09.›
‹16.›
‹23.›
Freitag
‹06.›
‹13.›
‹20.›
‹27.›
Dezember
Montag

‹07.›
‹14.›
‹21.›
‹28.›
Freitag
‹04.›
‹11.›
‹28.›
‹25.›